ประโยชน์ของ พ.ร.บ. รถยนต์

ประโยชน์ พรบ.

ทำไมต้องซื้อ พ.ร.บ. รถยนต์ ต่อทะเบียนกันอยู่ทุกปี รู้มั้ยว่ามันคุ้มครองอะไรบ้าง ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง เพราะถ้าไม่ซื้อจะต่อทะเบียนรถไม่ได้ จริงๆ ประโยชน์ของ พ.ร.บ. รู้ไว้เป็นความรู้ก็ดีนะ หรือในยามฉุกเฉินจะได้รู้ว่าคุ้มครองอะไรกันบ้าง ไปดูกันครับ

พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นประกันภัยภาคบังคับ

พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับ ว่ารถยนต์ทุกคันจะต้องทำประกัน พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางกฎหมาย และจะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่มีการใช้รถ นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนต้องติด พ.ร.บ. รถยนต์ บนกระจกหน้ารถ ส่วนที่ต้องบังคับให้ทำ พ.ร.บ. รถ นั้น ก็เพราะว่าทางภาครัฐต้องการที่จะคุ้มครอง และช่วยเหลือบุคคลในกรณีที่มีอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ โดยประกันภัยตัวนี้จะช่วยรับภาระค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลให้ผู้บาดเจ็บไและยังเป็นหลักประกันค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล

ความคุ้มครองที่คุณจะได้รับจาก พรบ.

คุ้มครองอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริง วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท (โรงพยาบาลในเครือ ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่าย) และในกรณีที่เกิดการทุพพลภาพถาวร สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชยวงเงิน 35,000 บาท

กรณีที่เป็นฝ่ายถูก เบิกค่ารักษาพยาบาลตามจริง วงเงินไม่เกิน 80,000 บาท ถ้าผู้ประสบเหตุนอนโรงพยาบาล จะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท แต่ไม่เกิน 20 วัน และถ้าหากเกิดการทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต จะได้รับเงินชดเชยวงเงิน 500,000 บาท

กรณีที่เป็นฝ่ายถูก แล้วเกิดสูญเสียอวัยวะ จะได้รับเงินชดเชยที่แตกต่างกันออกไป คือ นิ้ว 200,000 บาท หูหนวก หรือเป็นใบ้ 250,000 บาท อวัยวะอื่นที่กระทบต่อการดำรงชีวิต 250,000 บาท สูญเสียอวัยวะ 1 ข้าง 250,000 บาท และ 2 ข้าง 500,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารแนบกรมธรรม์

ไม่มี พรบ.โทษปรับสูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท

ไม่มี พรบ.โทษปรับเท่าไร ?

ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำ ดังนั้นหากมีรถที่ไม่มีการจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. กฎหมาย จึงกำหนดโทษเอาไว้เพื่อให้ เจ้าของรถหรือผู้นำรถไปใช้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. ดังนี้

เจ้าของรถ ที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

ผู้ใช้รถคันที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท

และในกรณีที่เป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และได้นำรถคันนั้นไปใช้ จะมีความผิดทั้ง 2 ข้อหา มีโทษปรับสูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท

ซื้อ พรบ.ผ่าน next ได้กรมธรรม์เลย

อย่าลืม จดวันหมดอายุของพ.ร.บ. รถ และเตรียมต่อกันแบบไม่ให้ขาด next เราช่วยดูแลการต่อ พ.ร.บ. รถ ของคุณ ซื้อง่าย ใช้เวลาไม่นาน ราคาเริ่มต้นเพียง 569 บาทเท่านั้น ซื้อออนไลน์ รับกรมธรรม์ทางอีเมลทันที และสามารถนำเลขไปต่อภาษีรถยนต์ได้เลย

Subscribe To Receive The Latest News

Curabitur ac leo nunc. Vestibulum et mauris vel ante finibus maximus.

Add notice about your Privacy Policy here.